Økologi eller konventionelt?

Generelt er økologiske fødevarer noget dyrere end konventionelle fødevarer, og der er desværre ikke nogen videre priskonkurrence på økologiske fødevarer. Derfor er der heller ikke mange muligheder for besparelser.

Bliver antallet af mennesker der foretrækker økologiske varer ved med at vokse, må man dog formode, at der med tiden også kommer større priskonkurrence på området.

I øvrigt viser den relativt store prisforskel på økologisk og konventionel dyrkede fødevarer en "bagside" ved økologiske varer.

Forskellen er der fordi udbyttet på en given arealstørrelse er noget mindre, når det skal være økologisk.

Det betyder jo samtidig, at der bliver færre fødevarer til rådighed for verdens befolkning, hvoraf mange i forvejen dør af sult.

Det er også forlængst fastslået, at der ikke er nogen påviselig smagsforskel.

De problemer, der vitterlig er med dyrkning af konventionelle fødevarer, såsom udledning af kunstgødning i søer, åer og havet, skal selvfølgelig minimeres til et tåleligt niveau via lovgivningen uden at ødelægge landbruget. Det har Danmark ikke råd til.

Man skal dog også huske på, at indenfor økologisk landbrug er det fuldt lovligt at gøde med f.eks. økologisk gylle. Og gylle - økologisk eller ej - er også en mulig forureningskilde.

Skæld mig bare ud selv om det er en del af sandheden ....